IFC GLOBAL

ISO 20000-1 Bilgi Tek. Hiz. Yönetim Sistemi

I F C

ISO 20000-1 Bilgi Tek. Hiz. Yönetim Sistemi

NEDEN

ISO 20000-1 Bilgi Tek. Hiz.

Çevrenin ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile oluşturulmuş ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış bir yönetim sistemidir. Bir ürünün hammadde alım aşamasından son ürün haline getirilmesi aşamasına kadar geçen süreçte, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlamak maksadıyla oluşturulmuştur.

 

NEDiR+

ISO 20000-1 Bilgi Tek. Hiz.

Bunca geniş kullanılan ve gittikçe yaygınlaşan ve de gelişen bir teknoloji mutlaka sürdürülebilir, yönetilebilir ve kontrol edilebilir olmalıdır.  

Bu standardın amacıda bilgi teknolojileri hizmeti sunan kuruluşların veya birimlerin iç/dış müşterilerinin beklentilerini karşılama yeteneklerini ve performanslarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmektir. Süreç tabanlı bir standart olup kalite veya bilgi güvenliği gibi standartlarla da entegre edilebilir.

FAYDASI+

ISO 20000-1 Bilgi Tek. Hiz.

  • Sürdürülebilir, yeterli kabiliyette ve uygun performansta (başarım oranında) hizmet sunulabilirliğini göstermek ihtiyacı olduğunda bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülen denetim faaliyetine başvurulmalıdır. TSE yetkin ve deneyimli denetçi kadrosu ile bu hizmeti sunmaktadır.
  • Son zamanlarda bilgi teknolojisi hizmet alımlarında hizmet sunmaya talip olan kuruluş veya birimlerden bu standarda uygun olarak çalışıldığının gösterilebilmesi için bağımsız belgelendirme aranmaktadır.

 

AMACI

ISO 20000-1 Bilgi Tek. Hiz.

  • Bilgi teknolojisi hizmeti sunan (yazılım, donanım, internet, altyapı, teknik servis, veri tabanı, arşivleme, yedekleme vb) tüm bağımsız veya bir kuruluşun bünyesinde bulunan birimler bu standartta belgelendirme için başvurabilirler.

Sertifikalandırma süreci nasıl işliyor?

 
1.Aşama
Başvuru Formu
2. Aşama
Başvuru gözden geçirilmesi
3. Aşama
FİYAT TEKLİFİ
4.Aşama
Sözleşme
5.Aşama
PLANLAMA
6.Aşama
DENETİM
7.Aşama
Sertifikalandırma
444 3 105

BİZİ ARAYIN

View More
info@ifcglobal.com.tr

BELGELENDiRME BAŞVURUSU YAPIN

View More