IFC GLOBAL

Tarım Belgelendirme

GlobalGAP

service img

Organik Tarım

service img

İyi Tarım Uygulamaları

service img

Tarım Belgelendirme

Nüfusun artışıyla birlikte, gıda ihtiyacının da artması tarımsal üretimde hedefin kaliteden çok miktarsal artışa yönelmesine neden olmuştur. Tüketicilerin seçiciliğinin artmasıyla, tarımsal üretimde tarladan sofraya kadar olan zincirde gıda maddelerinin izlenebilirliğinin sağlanmasını, her aşamasında gözlemlenmesini ve sonucunda tarafsız ve bağımsız kuruluşlarca belgelendirilmesini gerektirmiştir.Tarım belgelendirmeleri, tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan kârlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler olarak tanımlanmaktadır. Tarım belgelendirmeleri ile üreticilerin kazancı ve rekabet gücü arttığı gibi tüketicilerin sağlığı da korunmaktadır.