IFC GLOBAL

ISO EN 15343 Plastik Geri Dönüşüm İzlenebilirliği ve Uygunluk ve Geri Dönüştürülmüş İçeriğin Değerlendirilmesi

IFC GLOBAL, tüketici öncesi ve sonrası plastik atıkların geri dönüşüm süreçlerini tanımak amacıyla bir sertifikasyon şeması yürütmektedir. Sertifikasyon, başta mamul üreticileri olmak üzere tüm paydaşlara, sertifikalı bir geri dönüşüm tesisinde üretilen tüm çıktıların en iyi uygulamaya göre geri dönüştürüldüğü noktasında güven verir.

EN 15343:2007 ve ISO 22095:2020 standartlarıyla uyumlu olarak verilen bu sertifikada geri dönüşüm süreci boyunca malzeme izlenebilirliğine, uygunluk değerlendirmesine, yönetim sistemlerine, çevresel ve idari işletim standartlarına ve ilgili yasal uyumluluğa ve son üründe geri dönüştürülmüş içerik hesaplamasına odaklanılır.

Program, EN 15343:2007 standardına ve ISO 22095:2020’de açıklandığı gibi kontrollü harmanlama gözetim zinciri ilkelerine göre geliştirilmiştir.

ISO EN 15343 Belgelendirme Başvurusu

View More

ISO EN 15343 Belgelendirme Başvurusu

View More