IFC GLOBAL

Cosmos Kozmetik

COSMOS standardı dört temel ilke tarafından yönlendirilir:

  • Organik tarımdan elde edilen ürünlerin kullanımını teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliğe saygı duymak.
  • Doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmak ve çevreye saygılı olmak.
  • Temiz, insan sağlığına ve çevreye saygılı işleme ve üretim yapmak.
  • Yeşil kimya kavramını entegre etmek ve geliştirmek.

COSMOS standardı, kozmetik ürünlerin tedariki, üretimi, pazarlanması ve kontrolünün tüm yönlerini ayrıntılı olarak kapsar. Belgelendirme Kuruluşlarımız, organik veya doğal bir ürünü sertifikalandırırken bu hususların her birini denetler. COSMOS standardının kilit bölümleri 6 – 11. bölümlerdir.

COSMOS standardına göre sertifikalandırılmış veya sertifikalandırılmaya hazırlanan şirketler ve üreticiler için
COSMOS STANDARDI

Tanımlar sözlüğünü içeren eksiksiz COSMOS standardı belge

ETİKETLEME KILAVUZU

COSMOS standardı etiketlerin nasıl uygulanacağını belirler

KONTROL KILAVUZU

COSMOS standardı için akreditasyon ve sertifikasyon gereklilikleri

İÇERİKLERİN KÖKENİ VE İŞLENMESİ

Su, mineraller ve mineral kökenli bileşenler, fiziksel olarak işlenmiş tarımsal bileşenler, kimyasal olarak işlenmiş tarımsal bileşenler ve diğer bileşenler için standartlar.

TOPLAM ÜRÜNÜN BILEŞIMI 

Karmaşık bileşenlerin organik içeriğinin nasıl hesaplanacağı ve organik sertifikasyon altındaki ürünlerde ne kadar organik içeriğin gerekli olduğu.

DEPOLAMA, İMALAT VE PAKETLEME

Tüm süreçlerde yeterli temizlik, hijyen ve izlenebilirliği sağlamak ve ambalajın çevreye saygılı olmasını sağlamak.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Üretim süreci boyunca çevrenin korunması ve atıkların yönetilmesi, en aza indirilmesi ve geri dönüştürülmesi için gereklilikleri detaylandırır.

ETİKETLEME VE İLETİŞİM

Tüketiciler için gerekli tüm bilgileri sağlamak ve yanıltıcı iddialarda bulunmamak için net ürün etiketleme ve şirket reklamcılığı için kapsamlı gereksinimleri tanımlar.

DENETİM, BELGELENDİRME VE KONTROL

Tüm ürünlerin, hammaddelerinin ve imalatlarının bağımsız akreditasyon ile yetkilendirilmiş yetkili bir kuruluş tarafından sertifikalandırılması gerekmektedir.

444 3 105

BİZİ ARAYIN

View More
info@ifcglobal.com.tr

BELGELENDiRME BAŞVURUSU YAPIN

View More
Uploaded: 2023.08.08
Size: 781.17 KB