IFC GLOBAL

TÜRKAK

TÜRKAK, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı olan bir Akreditasyon Kurumudur. Görevlendirilmesi kanunla yetkilendirilmiş Türkiye’de tek akreditasyon kurumudur.

TÜRKAK, aynı zamanda IAF (International Accreditation Forum)’a bağlı olan EA (European Accreditation) grubunda olan bir kurumdur.

IAF (International Accreditation Forum) http://www.iaf.nu/
EA (European Accreditation) http://www.european-accreditation.org/
TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) http://www.turkak.org.tr

IAF, Kalite Sistemlerinin, ürünlerin, hizmetlerin, personelin, çevre yönetim sistemlerinin ve diğer uygunluk değerlendirme programlarının belgelendirilmesi için kurumları akredite ettiği programları yürüten ve yöneten kuruluşlar üyedir. TÜRKAK Akreditasyon Kurumu IAF’ta, diğer üyelerle kendi akreditasyonlarının denkliğini kabul eden IAF Çok Taraflı Mutabakat Anlaşması’na (MLA) katılma konusundaki ortak niyetlerini beyan eden imzayı atmıştır.

IFC GLOBAL SERTİFİKASYON MUAYENE VE EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ 

ISO/IEC 17021 Sistem Belgelendirme Akreditasyonu

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi,

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirmesi 

standartlarında Akredite edilmiştir. Akreditasyon numarası AB-0138-YS’ dir.

IFC GLOBAL AKREDİTASYON BELGESİ