IFC GLOBAL

Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhütleri

IFC Global Sertifikasyon Muayene ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi
KALİTE POLİTİKASI

Kalite Politikası

IFC GLOBAL’in kalite politikası, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini;

▪ Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda sürdürmek,▪ ISO/IEC 17020:2012 ve ISO/IEC 17021-1:2015 ve ISO/IEC 17065:2012 standardları, İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği, Organik Tarım Kanunu ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, uymak zorunda olduğu ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve gereklilikler doğrultusunda

yapmaktır.

IFC GLOBAL, müşterilerine hizmet verirken;

▪ Müşteri beklentileri doğrultusunda, zamanında ve eşit seviyede hizmetler sunmayı,▪ Sürekli eğitimler yoluyla personelinin yetkinliklerini arttırmayı

amaçlamaktadır.

27.07.2021

Deniz Alya ERYILMAZ

Genel Müdür

Doküman Kodu

Yayın Tarihi

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa

DD.02

20.12.2016

1

14.08.2018

2/2