IFC GLOBAL

Recycled Claim Standart (RCS)

I F C

Recycled Claim Standart (RCS)

NEDEN

RCS

RCS standardı, içerisinde en az %5 geri dönüştürülmüş malzeme bulunan ürünler için hazırlanmıştır. Bu bağlamda, üretimin her aşamasının standarda uygun olması gerekmektedir. Bu da geri dönüşüm aşamasından başlayarak ürünün son satıcıya ulaşmasına kadar tüm adımların sertifikalandırılması anlamına gelmektedir. RCS sertifikası verilmesi sürecinde işletmenin ilgili sahaları standarda dair beyanlar sunmaya, birtakım uygunluk belgelerinin toplanmasına ve yerinde ziyaretlere tabi olabilir. RCS Belgesi’nin kapsamında, işleme ve imalat, kalite ya da yasal uyumluluğun sosyal veya çevresel yönleri ele alınmamaktadır.

NEDiR+

RCS

RCS, nihai üründeki geri dönüşümlü malzeme varlığını ve tutarını doğrular. Bu işlem, bir üçüncü tarafın giriş ve gözetim zinciri doğrulaması ile yapılır. Ürünlerdeki geri dönüşümlü malzeme içeriği iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bir şekilde bağımsız olarak değerlendirilmesini ve doğrulanmasını sağlar. RCS, şirketlerin kaliteli ürün sattıklarından ve ödediklerinin karşılığını aldıklarından emin olmasını sağlamak için işletmeler arası bir araç olarak kullanılabilir. Ayrıca, tüketicilerle doğru ve dürüst bir iletişim sürdürmek için de kullanılır. Bunlara çırçırlama, eğirme, dokuma ve örgü, boyama ve baskı ve dikiş şirketleri de dahildir.

 

FAYDASI+

RCS

RCS, uluslararası düzeyde geçerli olan birçok standardı, sözleşmeyi ve bilimsel yayınları referans almaktadır. Bu bağlamda, ISO 14021 standardında yer alan geri dönüştürülmüş içerik tanımını kullanır. Burada amaç, en yaygın olarak tanınan ve katı bir geçerliliği olan tanımlara uyum sağlamaktır.

RCS, herhangi bir ülkenin yasal ya da düzenleyici gerekliliklerinin yerini alması amaçlanmayan gönüllü bir standarttır. Pazarlama, işçilik ve iş uygulamalarıyla ilgili tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uygunluğu göstermek her operasyonun sorumluluğundadır.

 

AMACI

RCS

RCS sertifikası sadece akredite belgelendirme kuruluşlarından alınabilmektedir. Şirketler, gerekli hazırlıkları yaptıktan ve RCS standardının koşullarını yerine getirdikten sonra RCS belgesi başvurusunda bulunabilir. Belgelendirmeye hazırlık sürecinde ise mutlaka bir danışmanlık firmasından destek alınması önerilmektedir. Aşan Danışmanlık RCS sertifikası ile ilgili tüm konularda şirketlere kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Geri Dönüşüm İddia Standardı (RCS)

Geri Dönüşüm İddia Standardı (RCS), geri dönüşümlü girdilerin ve denetim zincirinin üçüncü taraflarca sertifikalandırılması için gereklilikleri belirleyen uluslararası, isteğe bağlı bir standarttır. RCS'nin amacı, Geri Dönüşümlü malzemelerin kullanımını arttırmak ve ürünlerde geri dönüştürülmüş içerik iddialarının güvenilirliğini sağlamaktır.

Geri Dönüşüm İddia Standardı, en az %5 Geri Dönüşümlü Malzeme içeren tüm ürünlere uygulanabilir. Geri dönüşüm aşamasından başlayarak nihai satışa kadar üretimin her üretim aşamasının belgelendirilmesi gerekmektedir. RCS sosyal veya çevresel yönleri ele almamaktadır.

  • Complaint and Objection Form
  • IFC Global Tekstil Başvru formu
  • Complaintand Objection Procedure
  • SERTİFİKASYON İŞ AKIŞ ŞEMASI
  • INSTRUCTIONS FOR THE USE OF LICENSE, CERTIFICATE AND MARKINGS OF CONFORMITY
  • Denetim ve Sertifikasyon Ucretlendirme Talimati
444 3 105

BİZİ ARAYIN

View More
textile@ifcglobal.com.tr

BELGELENDiRME BAŞVURUSU YAPIN

View More
Uploaded: 2023.08.07
Size: 773.83 KB