IFC GLOBAL

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemleri

I F C

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

NEDEN

ISO 37001

Bu standart, rüşvet karşıtı bir yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için gereklilikleri belirtir ve yol gösterir. Sistem bağımsız olabilir veya genel bir yönetim sistemine entegre edilebilir.

Bu standart sadece rüşvet için geçerlidir. Bir kuruluşun rüşveti önlemesine, tespit etmesine ve bunlara yanıt vermesine ve rüşvetle mücadele yasalarına ve faaliyetlerine yönelik gönüllü taahhütlere uymasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir yönetim sistemi için gereksinimleri belirler ve rehberlik sağlar.

NEDiR+

ISO 37001

Bu standart özellikle sahtekarlık, karteller ve diğer anti-tröst / rekabet suçları, kara para aklama veya yolsuzluk uygulamalarıyla ilgili diğer faaliyetleri ele almaz, ancak bir kuruluş bu tür faaliyetleri içerecek şekilde yönetim sisteminin kapsamını genişletmeyi seçebilir.
Bu belgenin gereksinimleri geneldir ve tüm kuruluşlar (veya bir kuruluşun bölümleri), faaliyetin türü, boyutu ve niteliğine ve kamu, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlere bakılmaksızın geçerli olması amaçlanmıştır

 

FAYDASI+

ISO 37001

Bu standart kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakileri ele almaktadır:
-Kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerde rüşvet;
-Kuruluş tarafından rüşvet verilmesi;
-Kuruluşun adına veya yararına hareket eden kuruluş personeli tarafından rüşvet verilmesi;
-Kuruluşun adına veya yararına hareket eden kuruluşun iş ortakları tarafından rüşvet verilmesi;
-Organizasyona rüşvet;
-Kuruluşun faaliyetleriyle ilgili olarak kuruluşun çalışanlarına rüşvet verilmesi;
-Kuruluşun iş ortaklarına kuruluşun faaliyetleriyle ilgili rüşvet;
-Doğrudan ve dolaylı rüşvet (örneğin üçüncü bir tarafça veya üçüncü bir tarafça sunulan veya kabul edilen rüşvet).

 

AMACI

ISO 37001

ISO 37000 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Standardı Gelişimi
İlk yayın ISO 37001:2018

ISO 370001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Faydaları
-Şeffaflık
-Dürüstlük
-Güven
-Kontrol

Belge Geçerlilik Süresi: 3 Yıl
Denetim Periyodu: En geç 12 ayda bir.

 

Sertifikalandırma süreci nasıl işliyor?

 
1.Aşama
Başvuru Formu
2. Aşama
Başvuru gözden geçirilmesi
3. Aşama
FİYAT TEKLİFİ
4.Aşama
Sözleşme
5.Aşama
PLANLAMA
6.Aşama
DENETİM
7.Aşama
Sertifikalandırma
444 3 105

BİZİ ARAYIN

View More
info@ifcglobal.com.tr

BELGELENDiRME BAŞVURUSU YAPIN

View More