IFC GLOBAL

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi

I F C

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi

NEDEN

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi

Dijital platformda faaliyet gösteren kuruluşlar ile dijital platformu kullanan kişilerin sayısı arttıkça veri güvenliği önemli olmaya başladı. Herkes için gizliliğin korunması bir ihtiyaç meselesi olmaya başladı. Bu ihtiyaç müşterilerden çalışanlara, çalışanlardan tüm iş ortaklıklarına güven verebilmek için güvenilir olunduğunu karşı tarafa belgelendirilmesini bir zorunluluk haline getirdi. Bu durum verilerin doğru yönetilmesini ve  iş ortaklarına gizlilik bilgileri yönetimi ile güven oluşturulmasını gerektirdi. 

 

NEDiR+

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi

Bilgi toplayan, saklayan, işleyen kurum ve kuruluşların verilerle ilgili sorumluluk alması için hazırlanan bir standarttır. Bu sertifika kuruluş kapsamında gizlilik yönetimi için ISO 27701:2019 Yönetim Sistemi oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi, devamlılığının sağlanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için tüm gerekliliklere kılavuzluk sağlar ve belirtir.

ISO/IEC 27701:2019 ile güven oluşturma, uluslararası bilgi güvenliği yönetim standardı ISO/IEC 27001 için bir gizlilik uzantısıdır.

FAYDASI+

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi KVYS belgesine sahip olmak müşterilerinizden çalışanlarınıza, çalışanlarınızdan alt yöneticilerinize kurumunuzda veya kuruluşunuzda verilerin etkin bir şekilde korunduğunun ve yönetildiğinin ispatıdır. ISO/IEC 27701:2019 verilerin işlenmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili sorumlu olan kurumların birbirleriyle karşılıklı olan veri alışverişinde entegre edilmiş bir yönetim sistemine uyum sağlandığının göstergesidir.

 

AMACI

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi

Sertifikaya sahip olmak için bu standardın gerekliliklerine uyan etkili bir yönetim sistemi uygulanması gerekir. Sertifikasyon için gerekli yönetim sistemi oluşturulması için gerekli denetimlerin yapılması gereklidir. Sadece yönetim sistemi oluşturması yeterli değildir. Bu yönetim sistemimin sürekliliğinin de sağlanması şarttır.

Sertifikalandırma süreci nasıl işliyor?

 
1.Aşama
Başvuru Formu
2. Aşama
Başvuru gözden geçirilmesi
3. Aşama
FİYAT TEKLİFİ
4.Aşama
Sözleşme
5.Aşama
PLANLAMA
6.Aşama
DENETİM
7.Aşama
Sertifikalandırma
444 3 105

BİZİ ARAYIN

View More
info@ifcglobal.com.tr

BELGELENDiRME BAŞVURUSU YAPIN

View More