IFC GLOBAL

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

I F C

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

NEDEN

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Dünyada güç dengelerini değiştiren ve ülkeler arası rekabeti belirleyen ana unsur, kaynakların verimli kullanılması ve tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşabilmesidir.Dünyada yaşanan gelişmeler geleceğin en önemli sektörünün tarım, stratejik ürünün ise gıda olacağını göstermektedir. 

 

NEDiR+

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda arzını sağlayan tarımsal üretimi yönlendiren en önemli unsurda tüketici talebi olmaktadır. Tüketiciler kendilerine sunulan ürünün güvenilir olduğuna dair kanıtlar aramaktadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği yönetim sistemi standardı dünya genelinde güvenli gıda üretim zinciri kurmak amacı ile oluşturulmuş uluslararası bir standarttır.

 

FAYDASI+

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu standardın uygulanması; tedarikçiler, tüketiciler, yasal organlar dahil olmak üzere tüm ilgili taraflar arasında etkin iletişim oluşturarak üretimin her aşamasında ürün izlenebilirliğinin sağlanmasını, insan sağlığı için tehdit oluşturacak tehlikelerin kontrol edilmesini, tamamen ortadan kaldırılmasını veya kabul edilebilir limitlere çekilmesini, risklerin yönetilmesini, kanuni otoritelere uyulmasını, daha az üretim sonrası doğrulamalarla kaynak optimizasyonunu sağlar.

 

AMACI

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Uluslararası pazarda rekabet gücünü ve markaya duyulan güven duygusunu arttırır, reaktif düşünce sistemi yerine proaktif düşünce sistemini geliştirir.

Sertifikalandırma süreci nasıl işliyor?

 
1.Aşama
Başvuru Formu
2. Aşama
Başvuru gözden geçirilmesi
3. Aşama
FİYAT TEKLİFİ
4.Aşama
Sözleşme
5.Aşama
PLANLAMA
6.Aşama
DENETİM
7.Aşama
Sertifikalandırma
444 3 105

BİZİ ARAYIN

View More
info@ifcglobal.com.tr

BELGELENDiRME BAŞVURUSU YAPIN

View More