IFC GLOBAL

FSSC 24000 Belgelendirme

FSSC 24000, tüketim malları endüstrisindeki kuruluşların sosyal sürdürülebilirlik ve performans gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olmak için geliştirilmiş bir sosyal yönetim sistemi şemasıdır.

 

Sosyal yönetim sistemleri için ISO uyumlu şema

 

FSSC 24000, ISO MS yaklaşımıyla uyumlu sosyal yönetim sistemleri için bir denetim ve sertifikasyon şemasıdır. Kuruluşların yönetim sistemlerini geliştirmelerine ve böylece markalarını korumalarına, iş etkisini artırmalarına, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG’ler) katkıda bulunmalarına ve daha iyi bir dünya yaratmaya yardımcı olur.

 

ISO ile uyumlu olmak neden bu kadar önemli?

 

ISO Yönetim Sistemi standartları, bir kuruluşta sürekli iyileştirmeyi yapılandırmaya, odaklamaya ve yönlendirmeye yardımcı olur – bu da yüksek etkili iş sistemlerine neden olur.

FSSC 24000, diğer ISO yönetim sistemleri (modüler IMS çerçevesi) ile entegrasyonu kolaylaştıran ISO Uyumlaştırılmış Yapı ile uyumludur. Artık gıda güvenliği belgelendirme şeması FSSC 22000 gibi mevcut yönetim sistemlerine sahip kuruluşlar, sosyal hedeflerine ve performanslarına ulaşmaya yönelik aynı yaklaşımı entegre edebilir.

 

FSSC 24000’in ana faydası

 

FSSC Vakfı ve paydaşlarımız sosyal bir etki yaratmak ve SDG’lere katkıda bulunmak istiyor.

Küresel olarak insan haklarıyla ilgili sorunlar azalmak yerine artıyor. FSSC 24000 Programı aracılığıyla, kritik sosyal konularda sürekli iyileştirme sağlayan bir yönetim sistemi yaklaşımıyla iş ilişkilerini, işte sağlık ve güvenliği ve iş ve iş etiğini geliştirmeye çalışıyoruz.

Sosyal Yönetim Sistemleri için FSSC 24000 sertifikasyon şeması, bir kuruluşun iç sistemlerini hedefler. Kuruluşların, emekle ilgili genel sosyal performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olan ve tedarik zinciri yönetimlerinde durum tespiti uygulayan bir Sosyal Yönetim Sistemi benimsemelerini sağlar.

info@ifcglobal.com.tr

FSSC 24000 Başvurusu yapmak için tıklayınız

View More
444 3 105

FSSC 24000 Belgesi için bizi arayınız

View More