IFC GLOBAL

FDA Belgelendirme

US Food and Drug Administration yani FDA, ABD Sağlık Bakanlığına bağlı bir kurumdur. Türkçe; Gıda ve İlaç Dairesi olarak adlandırabiliriz. FDA kurumunun görevi, ABD sınırları içinde gıda, kozmetik ürünler ve radyasyon yayan ürünlerin güvenliğini sağlayarak insan ve hayvan kullanımına yönelik ilaçlarının, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların emniyetini, etkinliğini ve güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumaktır.

FDA ayrıca küçüklerin tütün kullanımını azaltmak için tütün ürünlerinin üretimi, pazarlanması ve dağıtımını düzenlemekle de sorumludur.

FDA, ABD Gümrük Hizmetleri İdaresi ile işbirliği içinde faaliyet gösterir. Dünyanın dört bir yanından gelen ürünlerin kalitesi ile canlı sağlığına uyumu konusundaki standartları belirler ve takip eder. Mevzuata ya da ABD normlarına uymayan ürünlerin ülke içine girmesi veya girdikten sonra tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yasal tedbirlerin alınması da FDA kurumunun başlıca sorumlulukları arasındadır.

info@ifcglobal.com.tr

FDA Kayıt için bize mail atınız

View More
444 3 105

FDA Kayıt için bizi arayınız

View More