IFC GLOBAL

post-header

1. TANIMLAR

IFC-GLOBAL Logosu: IFC-GLOBAL’in kurumsal semboldür. 

Türkak Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon markası, TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

IAS Akreditasyon Sembolü: IAS tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon sembolü, IAS logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

2. GENEL

2.1. Sertifika Kullanımı

IFC-GLOBAL sertifikası, sertifikasyon kapsamında yer almayan kapsamlarda kullanılamaz.

Tetkik ve belgelendirmesi tamamlanmamış kuruluşlar için, Uygunluk değerlendirme belgesi kullanılamaz. 

2.2. Uygunluk İşaretlerinin Kullanımı

2.2.1.  IFC-GLOBAL tarafından belgelendirilmiş müşteri kuruluşlar, sertifika ve logoları, akreditasyon kurallarına uygun olarak kullanmak zorundadır.

2.2.2.  Belgelendirilen müşteri kuruluş, aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir:

a)   Internet, dokümanlar, broşürler veya reklam gibi iletişim ortamlarında belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken, IFC-GLOBAL’in şartlarına uyulmalıdır.

b)   Belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunulmamalı veya buna müsaade edilmemelidir.

c)   Sertifika ve herhangi bir kısmı, yanıltıcı bir tarzda kullanılmamalı veya kullanımına müsaade edilmemelidir.

d)   IFC-GLOBAL tarafından belgelendirmesinin askıya alınması veya geri çekilmesi üzerine belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetleri durdurulmalıdır.

e)   Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemeleri değiştirilmelidir.

f)   Yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması, IFC-GLOBAL’in bir ürünü/hizmeti veya prosesi belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanılmamalı veya buna izin verilmemelidir.

g)   Belgelendirmenin, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığı izlenimi verilmemelidir.

h)   Sertifika, IFC-GLOBAL’e veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanılmamalıdır. 

 IFC-GLOBAL sertifikası;

     Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından, kendilerine ait gibi gösterilmek suretiyle kullanılamaz, 

     Belgelendirilen müşteri kuruluş dışında, başka bir kuruluş veya iştirakler tarafından, kendilerine ait gibi gösterilmek suretiyle kullanılamaz. 

 

 

 

2.2.3.  IFC-GLOBAL logoları;

     Belgelendirmesi tamamlanan müşteri kuruluşlar tarafından kullanılabilir,

     Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından kullanılamaz,

     Laboratuvar testlerinde, kalibrasyon veya kontrol raporlarında kullanılamaz, 

     Sadece belgelendirme kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

2.2.4.  IFC-GLOBAL logosu;

     Ürün sertifikası gibi kullanılamaz.

     Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.)

     Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, sertifikanın ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. 

     Müşteri kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde kullanılabilir.

2.2.5.   IFC-GLOBAL logosunun kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:

Logo kullanımı

Ürün (*a) üzerinde

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b)

Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde

Açıklama olmaksızın

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Kullanılabilir (*d)

Açıklama (*c) ile

Kullanılamaz

Kullanılabilir (*d)

Kullanılabilir (*d)

*a.Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir.

*b.Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.
*c.”Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir.” şeklinde açık bir ifade olmalıdır. 

*d.Bu kurallarda belirtilen diğer gerekliliklere uymak şartıyla kullanılabilir.

2.2.6.  Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilir. İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir. İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır:

     Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi),

     Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan standard,

     Sertifikayı düzenleyen IFC-GLOBAL.

2.2.7.  IFC-GLOBAL logosu, aşağıda belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda (oransal olarak) ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.

 

GENEL AMAÇLI LOGO

 

 

2.2.8.  IFC-GLOBAL logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara “elektronik ortamda gönderilecektir. Ayrıca IFC-GLOBAL logosuna, IFC-GLOBAL web sitesi üzerinden de ulaşılabilir.

2.3. TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımı

2.3.1.  IFC-GLOBAL tarafından belgelendirilen müşteri kuruluşlar, TÜRKAK akreditasyon markasını, eğer sertifika akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam ve tanıtım malzemelerinde kullanabilir. (“Tanıtım Malzemeleri” terimi, akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler haricindeki ürünler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, elektronik ortamdaki materyalleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama ambalajlama ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir).

2.3.2.  IFC-GLOBAL tarafından belgelendirilen müşteri kuruluşlar, TÜRKAK akreditasyon markasını, sadece “R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberinin, güncel versiyonuna göre kullanabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3.3.  Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve kuruluşun akreditasyon numarası TÜRKAK Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir.

   

 

2.4. FSSC Logo Kullanımı Ek Gereklilikler

2.4.1.  Belgelendirilmiş müşteri kuruluşlar, FSSC 22000 logosunu, yalnızca kuruluşun basılı malzemesi, web sitesi ve başka bir tanıtım materyali gibi pazarlama faaliyetleri (Katalog vb.) için kullanabilir.

2.4.2.  FSSC 22000 logosunun kullanılması durumunda, aşağıdaki kurallara uymalıdır:

 

RENK

PMS

CMYK

RGB

#

YEŞİL 

348 U

82/25/76/7

33/132/85

218455

GRİ

60% black

0/0/0/60

135/136/138

87888a

 

2.4.3.  FSSC 22000 logonun siyah beyaz olarak kullanılmasına, diğer tüm metin ve görüntüler siyah beyaz olduğunda izin verilir. 

2.4.4.  Sertifikalı kuruluşun FSSC 22000 logosunu, aşağıdaki durumlar da kullanılmasına izin verilmez;

     Ürün üzerinde 

     Ürün etiketinde 

     Ambalajı (birincil, ikincil veya başka herhangi bir form)

     FSSC 22000’i ima eden başka herhangi bir durumda bir ürün, hizmet veya proses esnasında 

2.4.5.  FSSC 22000 logosu, IFC GLOBAL tarafından sertifikalarda kullanılır.

2.4.6.  IFC GLOBAL, FSSC 22000 logosunu, FSSC Scheme Bölüm II’ deki koşullara uyduğu ve yalnızca IFC GLOBAL’in imzalanmış bir lisans sözleşmesi doğrultusunda kullanır.

2.5. FAMI-QS Logo Kullanımı Ek Gereklilikler

2.5.1.  FAMI-QS adı ve logosu yalnızca, FAMI-QS Asbl tarafından tanınan IFC GLOBAL’den sertifika almış operatörler tarafından kullanılabilir. FAMI-QS logosunu ve/veya adını kullanma hakkı münhasıran FAMI-QS Asbl tarafından verilmiştir ve gerekliliklere uyulmaması durumunda her an geri alınabilir.

2.5.2.  Belgelendirilmiş operatörler, sertifikalarının geçerlilik süresi boyunca FAMI-QS logosunu kullanabilir. FAMI-QS logosunun kullanılması veya gösterilmesi, operatörün sertifikalı olduğunu göstermez.

2.5.3.  FAMI-QS logosu, FAMI-QS Asbl’a ve/veya IFC GLOBAL’e yapılan talep üzerine sağlanır. Sadece orijinal renk ve oranlarında kullanılabilir.

2.5.4.  FAMI-QS adı ve logosu ürünlerde, ambalajlarda, etiketlerde, nakliye araçlarında kullanılmaz, ancak sertifikalarda, reklamlarda ve broşürlerde kullanılabilir.

2.5.5.  (Çalışma için FAMI-QS Sertifikasyon Kuralları, Bölüm 5.5, FAMI-QS Belgelendirme Kuruluşları Kuralları Bölüm 8.4 “Sertifika”, sürüm 8 ve FAMI-QS İşletmeciler için Kurallar, sürüm 8’in 15 “Logo Kullanımı” bölümünde belirtilen hükümleri uyarınca)

2.5.6.  FAMI-QS adı ve logosu, FAMI-QS Sertifikasyon Kuralları, Bölüm 5.5, FAMI-QS Belgelendirme Kuruluşları Kuralları Bölüm 8.4 “Sertifika”, sürüm 8 ve FAMI-QS İşletmeciler için Kurallar, sürüm 8’in 15 “Logo Kullanımı” bölümünde belirtilen hükümleri uyarınca kullanılabilir.

 

 

 

 

 

REVİZYON BİLGİLERİ

Rev. No

Revizyon Tarihi

Revizyon Açıklaması

0

İlk yayın.

1

25.08.2017

Logonun tescillenmesi.

2

10.01.2019

“TÜRKAK Akreditasyon Markası 05.12.2018 tarihli revizyon gerklilikleri eklendi

3

01.10.2019

FSSC Logo gereklilikler eklendi. 

4

10.04.2021

FAMI-QS gereklilikler eklendi.

5

07.04.2023

IAS sembolü kullanımına ilişkin gereklilikler çıkarıldı.

 

Hazırlayan

Onaylayan

YÖNETİM TEMSİLCİSİ

GENEL MÜDÜR

444 01 35

BİZİ ARAYIN

View More

BELGELENDiRME BAŞVURUSU YAPIN

View More
about-pb3

IFC GLOBAL

About Author