BRC

Tedarikçiler için perakende amaçlı temel iki gıda standardı
İŞ TANIMI
Gıda güvenliği için talep büyüyor.Tüketiciler ve yetkililer tüketilen gıdaların yüksek seviyede kalite ve güvenlik sunmaları konusunda artan taleplerde bulunuyorlar.Bir problem ortaya çıkması durumunda hatanın kaynağının çabucak bulunması ve problemin düzeltilmesi gerekiyor.Talepler normalde önce perakende ticaretine yöneltilirler ancak şimdi gıda üreticilerini,hammadde tedarikçilerini ve lojistik aşamalarını içerecek şekilde tüm gıda zincirine yayılıyor.

ÇÖZÜM
BRC ve IFS nedir? Bu tür gıda kalitesi ve güvenlik standartları perakande ticaret grupları tarafından yayınlanmakladır. Gıda ürünlerini bu perakendecilere sunmayı isteyen her firmanın gereken standartları karşılaması gerekmektedir. Perakendeciler bağımsız bir üçüncü taraf değerlendirme kurumunun aday tedarikçi kalite ve gıda güvenlik sistemini onaylamasını istiyorlar.

NEDEN IFC ?

 Bu küresel mevcudiyet, müşterilerimizin yüksek kalitede denelim imkanı sağlayan derinlemesine yerel deneyimden kazanılan bilgiyle (dil, kültür, kanunlar, gelenekler, vs.l birleştirilmiş uluslararası uzmanlık çifte avantajından faydalanabilecekleri anlamına gelmektedir Küresel tanınırlığın markası "Bureau Veritas gözetimi" markası kuruluşunuzun mükemmeliyet, sürdürülebilirlik ve güvenilirliğe dair sürekli taahhüdünüzün küresel olarak tanınan bir sembolüdür.

SSS - SIK SORULAN SORULAR
Neyi kapsarlar?

- BRC (British Retaİl Consortium). Bu standart BRC. ingiliz supermarket zincirleri birliği tarafından yayınlanmıştır, gıda kalitesi ve güvenliğini sağlamak için dokümante edilmiş onayı gerekli kılar. Perakendeciler arasında Asda. Tesco ve Sainsbury's yer alır. - IFS (International Food Standard), Bu gıda kalitesi ve güvenliği standardı Alman supermarket zincirleri birliği HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) tarafından yayınlanmıştır. Bu standart. Fransız muadili FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de (a Distribution) taralından uyarlanmıştır. Perakendeciler arasında A101. BİM, MİGROS ve METRO vardır.

- Her İki standart ta perakendecilerin tedarikçilerini hedef alır. Amaçlan aynıdır ancak hedefe ulaşmanın yolları farklıdır. Her denetimin temeli oldukça benzerdir ancak kriterleri ve seviyeleri farkeder. Bir puanlama ve sınırlama sistemi IFS için mevcuttur ama BRC için yoktur. Bu benzerlikler bir üçüncü tarafın birleştirilmiş denetim yapmasına imkan verir. Ancak gereken raporlar cok farklıdır, her İki standardın raporlamasında da muhtemel zaman tasarrufu yoktur. BRC ve IFS arasındaki %15'ten 20ye kadarki farkın kültürel farklılıklardan geldiği düşünülebilir. Örneğin. 28 gün içinde düzeltileceğine dair objektif kanıt sunduğu takdirde BRC majör uygunsuzluğu olan bir tedarikçinin belgelendirilmesi ne izin verecektir. Diğer taraflan, IFS tek bir majör uygunsuzluk varsa belgenin verilmesine asla izin vermeyecektir.

Tags: