OHSAS 18001 : 2007

OHSAS:18001 TEMEL EĞİTİMİ:
Konusu:
1. Kavramlar ve Tanımlar , OHSAS 18002 ( kaza, olay v.b )

2. Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi

4. Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü

5. OHSAS 18001’in Analizi

6. Risk Değerlendirme Prosesi

7. Sistem Dokümantasyonu
8. Pratik çalışmalar
9. Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme Şirketlerinde OHSAS 18001 İş güvenliği sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar

Kimler Katılabilir?
Şirketlerinde OHSAS 18001 İş güvenliği sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar
Üniversite Mezunları
Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)
Eğitimci özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak
Eğitim vermiş olmak

Tags: