ISO 9001 : 2015 EĞİTİMİ

Konusu
1. Kalite ve ISO 9000 aile Standartlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
2. Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması
3. ISO 9001 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
4. Sistem dokümantasyon şartları
5. Pratik çalışmalar
6. Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

Kimler Katılabilir?
Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar.
Danışmanlar.
Üniversite Mezunları.

Eğitim Süresi
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmakç
Eğitim vermiş olmak.

Tags: