14001:2015

Konusu:

1. Çevre ve ISO 14001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
2. ISO 14001 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
3. Çevre etki değerlendirme
4. Sistem dokümantasyon şartları
5. Egzersiz ve pratik çalışmalar
6. Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

Kimler Katılabilir?

Şirketlerinde ISO 14001 çevre yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar
Üniversite Mezunları

Eğitim Süresi:
2 gün (16 saat)

Eğitimci Özelliği:

İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak
Eğitim vermiş olmak

Tags: