• Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhütleri

 

 

IFC GLOBAL;
- Gerçekleştirdiği uygunluk değerlendirme hizmetlerinde tarafsızlığa ve gizliliğe önem verecek şekilde hareket edecektir,
- Uygunluk değerlendirme hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynakları temin edecektir,
- Uygunluk değerlendirme hizmetleri için kendisine başvuruda bulunan müşteri kuruluşlara, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacaktır ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinin tüm başvuru sahipleri için erişilebilir olmasını sağlayacaktır,
- Uygunluk değerlendirme hizmetlerine erişim; müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hizmetlerinin sayısına bağlı olmayacaktır ve mali veya diğer açılardan aşırı taleplerde bulunmayacaktır,
- Uygunluk değerlendirme başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek her hangi bir durum söz konusu ise bu müşteri kuruluşlara hizmet verilmeyecektir,
- Faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olmasını garanti altına alacaktır.
Uygunluk değerlendirme faaliyetlerine katılan bütün personel kararlarını, hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altında kalmadan alacaktır.
IFC GLOBAL, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde, taraflara objektif olarak yaklaşım sergilemektedir ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli tedbirleri, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yaklaşımları belirlemiştir.
IFC GLOBAL, uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
IFC GLOBAL;
- Uygunluk değerlendirmesi yapılan ürünlerin; tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğini,
- Danışmanlık faaliyetlerinin, tarafsızlığımızı zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmaması için IFC GLOBAL’in herhangi bir parçası veya IFC GLOBAL’in organizasyonel kontrolü altına olan herhangi bir birim ve tam zamanlı çalışan herhangi bir personeli tarafından yapılmadığını ve aynı zamanda danışmalık yapan dış kaynaklı denetim ekibi üyelerinin ilgili danışmanlık faaliyetlerinin verdiğimiz belgelendirme hizmetlerinin tarafsızlığını etkilememesi için her türlü önlemi aldığımızı
- Müşterilerimize iç denetim hizmeti önermeyeceğimizi ve vermeyeceğimizi
- Eğitim hizmetlerinin, kişilerin belgelendirilmesi konusundaki faaliyetlerin tarafsızlığını etkilemeyecek şekilde gerçekleşmesi için her türlü önlemi aldığımızı,
Bütün bunları; kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz, değerlerimiz, tarafsızlık analizlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, beyan ve taahhüt ederiz.

14.08.2018
IFC GLOBAL;
- Gerçekleştirdiği uygunluk değerlendirme hizmetlerinde tarafsızlığa ve gizliliğe önem verecek şekilde hareket edecektir,
- Uygunluk değerlendirme hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynakları temin edecektir,
- Uygunluk değerlendirme hizmetleri için kendisine başvuruda bulunan müşteri kuruluşlara, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacaktır ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinin tüm başvuru sahipleri için erişilebilir olmasını sağlayacaktır,
- Uygunluk değerlendirme hizmetlerine erişim; müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hizmetlerinin sayısına bağlı olmayacaktır ve mali veya diğer açılardan aşırı taleplerde bulunmayacaktır,
- Uygunluk değerlendirme başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek her hangi bir durum söz konusu ise bu müşteri kuruluşlara hizmet verilmeyecektir,
- Faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olmasını garanti altına alacaktır.
Uygunluk değerlendirme faaliyetlerine katılan bütün personel kararlarını, hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altında kalmadan alacaktır.
IFC GLOBAL, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde, taraflara objektif olarak yaklaşım sergilemektedir ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli tedbirleri, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yaklaşımları belirlemiştir.
IFC GLOBAL, uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
IFC GLOBAL;
- Uygunluk değerlendirmesi yapılan ürünlerin; tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğini,
- Danışmanlık faaliyetlerinin, tarafsızlığımızı zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmaması için IFC GLOBAL’in herhangi bir parçası veya IFC GLOBAL’in organizasyonel kontrolü altına olan herhangi bir birim ve tam zamanlı çalışan herhangi bir personeli tarafından yapılmadığını ve aynı zamanda danışmalık yapan dış kaynaklı denetim ekibi üyelerinin ilgili danışmanlık faaliyetlerinin verdiğimiz belgelendirme hizmetlerinin tarafsızlığını etkilememesi için her türlü önlemi aldığımızı
- Müşterilerimize iç denetim hizmeti önermeyeceğimizi ve vermeyeceğimizi
- Eğitim hizmetlerinin, kişilerin belgelendirilmesi konusundaki faaliyetlerin tarafsızlığını etkilemeyecek şekilde gerçekleşmesi için her türlü önlemi aldığımızı,
Bütün bunları; kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz, değerlerimiz, tarafsızlık analizlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, beyan ve taahhüt ederiz.

14.08.2018

Tags: