Kalite Politikası

 

  • Kalite Politikası

IFC GLOBAL’in kalite politikası, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini;

  • Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda sürdürmek,
  • ISO/IEC 17020:2012 ve ISO/IEC 17021-1:2015 ve ISO/IEC 17065:2012 standardları çerçevesinde, uymak zorunda olduğu ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve gereklilikler doğrultusunda

yapmaktır.

IFC GLOBAL, müşterilerine hizmet verirken;

  • Müşteri beklentileri doğrultusunda, zamanında ve eşit seviyede hizmetler sunmayı,
  • Sürekli eğitimler yoluyla personelinin yetkinliklerini arttırmayı amaçlamaktadır.

 

20.12.2016

 

Tags: