Kalite Politikası

Kalite Politikası
IFC GLOBAL’in kalite politikası, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini;
▪ Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda sürdürmek,
▪ ISO/IEC 17020:2012 ve ISO/IEC 17021-1:2015 ve ISO/IEC 17065:2012 standardları, İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği, Organik Tarım Kanunu ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, uymak zorunda olduğu ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve gereklilikler doğrultusunda yapmaktır.
IFC GLOBAL, müşterilerine hizmet verirken;
▪ Müşteri beklentileri doğrultusunda, zamanında ve eşit seviyede hizmetler sunmayı,
▪ Sürekli eğitimler yoluyla personelinin yetkinliklerini arttırmayı amaçlamaktadır.

27.07.2021

 

Deniz Alya ERYILMAZ
Genel Müdür

 

Tags: